Letecký modelář.cz
galerie

Letecký modelář
galerie

070307Norim_02

Nejmen?ím komer?n? vyráb?ným RC leteckým modelem - jak praví Guinessova kniha rekord? - je dvouplo?ník Palm 2 o rozp?tí 206 mm a hmotnosti 5 g. Má infra?ervené ?ízení a vydr?í ve vzduchu a? 5 minut. Vyráb?n je v Hongkongu, prodává firma SILVERLIT.

ZPĚT