Letecký modelář.cz
galerie

Letecký modelář
galerie

0803_a

Nejzvlá?tn?j?í novinkou nekomer?ní výstavy byla celod?ev?ná polomaketa Fi 103 Reichenberg v m??ítku 1:1,5 o rozp?tí 4,33 m, pohán?ná ?ty?icetikilovou turbínou

ZPĚT