Letecký modelář.cz
galerie

Letecký modelář
galerie

0803_h

Cri-Cri tém?? ve skute?né velikosti - p?ekryt kabiny by ov?em snesl trochu jinou technologii

ZPĚT