Letecký modelář.cz
galerie

Letecký modelář
galerie

0803_l

Kdy? si jeden umí vybrat p?knou p?edlohu... Pond Racer Michaela Sicka je p?i rozp?tí 2,95 m pohán?n dv?ma motory 3W 75

ZPĚT