Letecký modelář.cz
galerie

Letecký modelář
galerie

080427_ptlb

... a neratovický orel Ladislava Bu?ka, pocházející z asijského chovu. (Chovatel dokázal tento p?ísp?v?k do svého Aviaria dokon?it p?t minut p?ed sobotní p?lnocí!)

ZPĚT