Letecký modelář.cz
galerie

Letecký modelář
galerie

080920_12

Ob?í Mercury Redstone Karla Je?ábka t?sn? p?ed startem, který byl te?kou za odpoledním programem

ZPĚT