Letecký modelář.cz
galerie

Letecký modelář
galerie

080920_4

Krom? známého Caudrona G3 p?ivezl Michal Cimb?rek i úpln? nového Morane Saulnier L

ZPĚT