Král vzduchu
František MALKOVSKÝ

Avia BH-21 - autor: J. Velc (pravděpodobně)

Jak mu letěla léta:

ukončení studia na technice

Ze "Zápisu o první zkoušce státní" z 31. 12. 1922 vyplývá, že studoval "jakožto řádný posluchač ve školních letech 1917/18, 1918/19, 1919/20" a před komisí "osvědčil z jednotlivých předmětů zkušebných prospěch":

 • Strojní kreslení v nauce - výborný, v rýsování - výborný
 • Mathematika 1. běh - velmi dobrý
 • Mathematika 2. běh - velmi dobrý
 • Deskriptivní geometrie, nauka - výborný, rýskování - výborný
 • Fysika technická - velmi dobrý
 • Mechanika 1. běh - velmi dobrý
 • Mechanika 2. běh - velmi dobrý
 • Hydraulika - výborný
 • Mechanika tepla - velmi dobrý
 • Základy grafické statiky - nauka - výborný, rýsování - velmi dobrý
 • Nauka o pružnosti a pevnosti - výborný

Při zkoušce vyhověl velmi dobře - z dosažitelných 100 bodů nabyl prospěchu 85.61 bodů.

Většinu zkoušek složil Malkovský do března 1920, další pak až v červnu 1922. Předpokládám, že důvodem přestávky byly služební úkoly - studium absolvoval jako příslušník čs. armády.

Zápis o první zkoušce státní

 

"Zápis" je zajímavý i tím, že na rubu je podpis z 2. června 1923, jímž Malkovský stvrzuje převzetí "vysvědčení se všemi doklady".

Podpis 1923

 

Zdroj: archív ČVUT Praha 


František Malkovský - kresba: O. Sekora

František Malkovský na karikatuře Ondřeje Sekory.